UGDYMO CENTRAS "AIDAS"

Gerbiami Tėveliai.

Maloniai kviečiame į Vilniaus specialiojo ugdymo centro ,,Aidas“ (Lakštingalų g. 8 , Vilnius) Visuotinį Tėvų susirinkimą, kuris vyks 2018 m. kovo 20 d. nuo 17.30 val. iki 19.30 val. 

Darbotvarkė:

 – nuo 17.30 val. iki 18.30 val. susitikimai su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais klasėse;

 – nuo 18.30 val. iki 19.30 val. bendras susirinkimas Aktų salėje. 

Kviečiame aktyviai dalyvauti. Daugiau informacijos bus pateikta elektroniniame dienyne.

Direktorė L. e. p. Egidija Urbanavičienė

susirinkimas-2