UGDYMO CENTRAS "AIDAS"

Gerbiami Mokiniai, Tėveliai/Globėjai/Rūpintojai.

Norime Jus informuoti, kad Vilniaus m. savivaldybės Tarybos sprendimu (2018-05-23d. Nr. 1-1543)  nutarta iki 2018-08-31 d. reorganizuoti Vilniaus specialiojo ugdymo centrą „Aidas“ prijungiant jį Vilniaus Šilo mokyklos. Norime tęsti bendradarbiavimą su Jumis ir pakviesti Jūsų vaiką nuo 2018/2019 m.m. mokytis Vilniaus Šilo mokykloje.

Vilniaus Šilo mokykla vykdys šias ugdymo programas:

 – ikimokyklinio ugdymo individualizuotą programą;

– individualizuotą priešmokyklinio ugdymo programą;

– individualizuotą pradinio ugdymo programą;

– individualizuotą pagrindinio ugdymo programą;

– socialinių įgūdžių ugdymo programą;

– neformaliojo vaikų švietimo programas.

Mokykla teiks šias švietimo pagalbos specialistų paslaugas: logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, psichologo, kineziterapeuto, ergoterapeuto, masažo, individualiosios gydomosios mankštos, kaniterapijos. Rengiame dokumentus ir planuojame organizuoti muzikos, meno terapijos, baseino (Lietuvos vaikų ir jaunimo centre) užsiėmimus. Vilniaus Šilo mokyklai Švietimo ir mokslo ministerija padovanojo mokyklinį autobusiuką, kurio pagalba organizuojame edukacines išvykas už mokyklos ribų. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pritarimu, Vilniaus Šilo mokykla 2018/2019 m.m. išbandys VISOS DIENOS MOKYKLOS modelį.

Pagal Vilniaus m. savivaldybės rekomendacijas bei nustatytą tvarką bus ir toliau teikiama nakvynės paslauga, o mokinių atostogų metu  – vaikų užimtumo programos.

Vilniaus Šilo mokykla dirbs nuo 7 val. iki 19 val., adresu: Lakštingalų g. 8, Vilnius.  Daugiau informacijos galite rasti mokyklos tinklalapyje: http://vilniaussilomokykla.lt

Kilus klausimams maloniai prašome skambinti telefonu 865587986 arba kreiptis elektroniniu paštu rastine@aidas.vilnius.lm.lt .

Linkime saulėtos ir turiningos vasaros.

Nekantriai lauksime Jūsų 2018-09-03 d. 9 val. Vilniaus Šilo mokyklos Mokslo metų atidarymo šventėje.

Pagarbiai,

Egidija Urbanavičienė

Direktorė

Vilniaus Šilo mokykla