UGDYMO CENTRAS "AIDAS"

1971 01 21 Vilniuje, Vilniaus miesto Vykdomojo komiteto sprendimu Nr.36 buvo įsteigtas pirmasis pagalbinis darželis Nr. 64 protiškai atsilikusiems vaikams, kuris 2001 04 18 Vilniaus miesto Tarybos sprendimu Nr.283 buvo reorganizuotas į specialiojo ugdymo centrą ,,Aidas“.

Šiuo metu UC yra dvi ikimokyklinės grupės, viena priešmokyklinė grupė ir aštuonios jungtinės lavinamosios klasės. Ugdymo centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais ir įsakymais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo Ministro įsakymais, Vaiko Teisių konvencija, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nutarimais, Vilniaus specialiojo ugdymo centro ,,Aidas“ nuostatais.